Rychlý kontakt

Máte dotaz?

Kontaktujte Evu...

+420 603 910 496

info@dobrodej.cz

 

Osobní vyzvednutí objednávek:

www.dobrodej.cz / InBIO s.r.o.

Hlavní 488

252 45 Březová-Oleško, Březová

 

Podrobný popis cesty najdete v rubrice Kontakt

Vzhledem k tomu, že se jedná o moji domácí adresu, je vyzvednutí možné i dříve ráno nebo později večer či o víkendech, termín je však třeba domluvit individuálně.

Platební karty zatím nepřijímám. 

 

 

Pojďme se potkat
Napište nám:

Najděte si výrobce

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s tzv. „GDPR", tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení") Vás informujeme, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s Vámi uzavřené, pro zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu a pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

 

1. Správce osobních údajů

 • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost InBIO s.r.o., se sídlem Hlavní 488, 252 45 Březová-Oleško, IČO: 29415543, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 205276 (dále jen „správce").
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování InBIO s.r.o., Hlavní 488, 252 45 Březová-Oleško, adresa elektronické pošty info@dobrodej.cz, telefon 00420 603 910 496.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi splnit, a proto ji ani nemůže uzavřít.
 • Správce o Vás zpracovává údaje, které mu poskytnete, nebo které zadáte do jeho systému: typicky Vaše jméno a příjmení, informace o podnikateli/nepodnikateli, IČO a DIČ u podnikatele, e-mail, adresu, fakturační adresu, doručovací adresu, telefonní číslo.
 • Správce dále bude zpracovávat informace získané v rámci komunikace s Vámi a při dodávání svých produktů, zejména Vaše telefonní číslo či e-mailovou adresu, údaje nutné pro vyřízení reklamace, údaje nutné pro doručování.
 • Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.
 • Vaše osobní údaje může správce dále využít k zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu, maximálně 1x měsíčně. Právním základem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce zboží. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 • Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu.  Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

3. Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

4. Další příjemci osobních údajů

 • Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
 • Zpracovateli Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • S výjimkou služby Google Analytics (viz čl.výše) nemá správce v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 • Dedikovaní zpracovatelé osobních údajů:
  • Sunlight systems s.r.o., IČO: 29290449,sídlo: Varenská 2723/51, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • iPodnik cloud s.r.o., IČO: 290 04 349, sídlo:  Jiráskova 306, 252 25 Jinočany
  • TH.data a.s., IČO: 26172658, sídlo: Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
  • PPL, IČO: 25194798, sídlo: K Borovému 99, 221 01 Říčany - Jažlovice
  • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, sídlo: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

5. Práva subjektu údajů

 • Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva (k tomu slouží tento dokument).
 • Pokud jste se registrovali v systému správce, můžete si tyto informace ověřit přímo po přihlášení na základě vyplnění svých přihlašovacích údajů (přihlašovací jméno a heslo) – v systému uvidíte všechny údaje, které o Vás správce zpracovává. Zde můžete údaje nejen měnit (úplné smazání však může provést pouze správce!), ale také udělit či odebrat souhlas se zpracováním údajů a se zasíláním marketingových informací.
 • Právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 • Právo požadovat opravu osobních údajů, které o Vás správce zpracovává, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů
 • Právo požadovat výmaz osobních údajů, především pokud:
  • již nejsou potřebné pro další zpracování,
  • jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování (odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uvedeného souhlasu),
  • jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování,
  • byly zpracovány nezákonně nebo
  • musejí být vymazány podle právních předpisů.
 • Právo požadovat omezení zpracování údajů, např. po dobu ověřování jejich správnosti či po dobu ověřování vašich námitek proti jejich způsobu zpracovávání.
 • Právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb.
 • Právo vznést námitku proti jejich zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.
 • Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Pokud správce obdrží Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Pokud správce obdrží Vaši žádost telefonicky a na některém z našich kontaktních e-mailů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese www.dobrodej.cz (rubrika Napište nám), může Vás správce požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s Vámi správce archivuje. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem správce. 

6. Zabezpečení dat

 • Správce data ukládá výhradně na dedikovaných serverech společností Sunlight systems s.r.o. a sPodnik cloud s.r.o. Při přenosu dat používá zabezpečného protokolu HTTPS a dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

7. Závěrečná ustanovení

 • Dokument v této verzi byl vytvořen 24.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.

8. Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním našich obchodních sdělení, nás jako správce můžete kontaktovat na:


tel. čísle: 00420 603 910 496
e-mailu: info@dobrodej.cz 
adrese: In BIO s.r.o., Hlavní 488, 252 45 Březová - Oleško - osobní návštěva je možná kdykoliv po předchozí telefonické dohodě 

 

 

 

 

Aktuality
Novinky e-mail
TOPlist

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.