Rychlý kontakt

Obchod Dobroděj

Laubova 6 (VNITROBLOK!!!!)

Praha 3 - Vinohrady

 

POZOR!!!

LISTOPAD - PROSINEC 2018:

PO-ST-PÁ 10-17

ÚT-ČT 10-19

SOBOTY 10-17: 3.11., 24.11., 1.12., 8.12.

NEDĚLE 10-17: 11.11.

 

ŘÍJEN 2018 a LEDEN- ŘÍJEN 2019:

pondělí - čtvrtek 10-17

 

KDYKOLIV JINDY JSME OTEVŘENÍ OSOBNÍ DOMLUVĚ

- PROSÍME NEOSTÝCHEJTE SE NÁS KONTAKTOVAT:o),

RÁDI VÁM VYJDEME VSTŘÍC

 

Vedoucí prodejny

a dotazy k e-shopu:

Mgr. Eva Vobrová

+420 603 910 496

E-mail: info@dobrodej.cz

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

Pojďme se potkat
20.10.2018

Kurz šití látkových panenek waldorfského typu do domečku na hraní

24.11.2018

Kurz šití česací panenky waldorfského typu pro zkušenější

Zobraz celý kalendář
Napište nám:

Najděte si výrobce

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s tzv. „GDPR", tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení") Vás informujeme, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s Vámi uzavřené, pro zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu a pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

 

1. Správce osobních údajů

 • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost InBIO s.r.o., se sídlem K Lesíku 759, 250 91 Zeleneč, IČO: 29415543, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 205276 (dále jen „správce").
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Obchod Dobroděj / InBIO s.r.o, Laubova 6, 130 00 Praha 3, adresa elektronické pošty info@dobrodej.cz, telefon 00420 603 910 496.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi splnit, a proto ji ani nemůže uzavřít.
 • Správce o Vás zpracovává údaje, které mu poskytnete, nebo které zadáte do jeho systému: typicky Vaše jméno a příjmení, informace o podnikateli/nepodnikateli, IČO a DIČ u podnikatele, e-mail, adresu, fakturační adresu, doručovací adresu, telefonní číslo.
 • Správce dále bude zpracovávat informace získané v rámci komunikace s Vámi a při dodávání svých produktů, zejména Vaše telefonní číslo či e-mailovou adresu, údaje nutné pro vyřízení reklamace, údaje nutné pro doručování.
 • Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.
 • Vaše osobní údaje může správce dále využít k zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu, maximálně 1x měsíčně. Právním základem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce zboží. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 • Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu.  Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

3. Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

4. Další příjemci osobních údajů

 • Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
 • Zpracovateli Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • S výjimkou služby Google Analytics (viz čl.výše) nemá správce v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 • Dedikovaní zpracovatelé osobních údajů:
  • Sunlight systems s.r.o., IČO: 29290449,sídlo: Varenská 2723/51, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • iPodnik cloud s.r.o., IČO: 290 04 349, sídlo:  Jiráskova 306, 252 25 Jinočany
  • TH.data a.s., IČO: 26172658, sídlo: Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
  • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlo: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
  • Uloženka s.r.o., IČO: 24299162, sídlo: Na hřebenech II 1718/8 140 00 Praha 4
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

5. Práva subjektu údajů

 • Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva (k tomu slouží tento dokument).
 • Pokud jste se registrovali v systému správce, můžete si tyto informace ověřit přímo po přihlášení na základě vyplnění svých přihlašovacích údajů (přihlašovací jméno a heslo) – v systému uvidíte všechny údaje, které o Vás správce zpracovává. Zde můžete údaje nejen měnit (úplné smazání však může provést pouze správce!), ale také udělit či odebrat souhlas se zpracováním údajů a se zasíláním marketingových informací.
 • Právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 • Právo požadovat opravu osobních údajů, které o Vás správce zpracovává, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů
 • Právo požadovat výmaz osobních údajů, především pokud:
  • již nejsou potřebné pro další zpracování,
  • jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování (odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uvedeného souhlasu),
  • jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování,
  • byly zpracovány nezákonně nebo
  • musejí být vymazány podle právních předpisů.
 • Právo požadovat omezení zpracování údajů, např. po dobu ověřování jejich správnosti či po dobu ověřování vašich námitek proti jejich způsobu zpracovávání.
 • Právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb.
 • Právo vznést námitku proti jejich zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.
 • Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Pokud správce obdrží Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Pokud správce obdrží Vaši žádost telefonicky a na některém z našich kontaktních e-mailů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese www.dobrodej.cz (rubrika Napište nám), může Vás správce požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s Vámi správce archivuje. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem správce. 

6. Zabezpečení dat

 • Správce data ukládá výhradně na dedikovaných serverech společností Sunlight systems s.r.o. a sPodnik cloud s.r.o. Při přenosu dat používá zabezpečného protokolu HTTPS a dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

7. Závěrečná ustanovení

 • Dokument v této verzi byl vytvořen 24.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.

8. Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním našich obchodních sdělení, nás jako správce můžete kontaktovat na:


tel. čísle: 00420 603 910 496
e-mailu: info@dobrodej.cz 
adrese: Obchod Dobroděj /InBIO s.r.o., Laubova 6, 130 00 Praha 3 – aktuální otvírací dobu najdete na našich stránkách www.dobrodej.cz/kontakty

 

 

 

 

 

Novinky e-mail
TOPlist